Политика за връщане

ОТМЕНЯНЕ НА ПЛАЩАНЕ И ВРЪЩАНЕ

Ако след операцията по плащане се наложи да я отмените, моля, свържете се с нас по телефона +44 20 3807 9690. Моля, обърнете внимание, че възстановяването се извършва само по картата, с която е извършено плащането.

English
English