Гражданство на зависимите от Антигуа и Барбуда

Гражданство на зависимите от Антигуа и Барбуда

Ще се счита, че молбите за семейството включват следните членове на семейството;

  • Съпруг на основния жалбоподател
  • Дете на основния заявител или неговия съпруг, който е на възраст под 18 години
  • Дете на основния заявител или на съпруга / съпругата му, който е на възраст най-малко 18 години и по-малко от 28 години и което редовно посещава призната институция за висше образование и е изцяло подкрепен от основния кандидат
  • Дете на основния жалбоподател или на съпруга / съпруга на основния заявител, който е най-малко на 18 години, който е физически или психически изпитан, и който живее и е изцяло подкрепен от основния заявител
  • Родители или баби и дядовци на основния заявител или на съпруга / съпругата му над 58-годишна възраст, живеещи с и изцяло подкрепени от основния заявител.

Гражданство на зависимите от Антигуа и Барбуда

За целите на гражданството на Антигуа и Барбуда чрез инвестиционна програма „дете“ означава биологично или законно осиновено дете на основния заявител или на съпруга / съпруга на основния заявител.

English
English